Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE

CELE

Podstawowym celem działań z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu (CKZ) jest wsparcie dzieci i młodzieży uczącej się w planowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnego z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy.

W związku z dynamicznymi zmianami na globalnym rynku pracy, doradztwo zawodowe jest oparte na założeniu, iż planowanie i rozwój kariery zawodowej jest procesem długotrwałym, złożonym, wymaga rozwagi w podejmowaniu decyzji oraz odpowiednich informacji niezbędnych do dokonania właściwych wyborów.

Zadaniem doradców zawodowych pracujących w CKZ jest wspieranie uczniów szkół miasta Nowego Sącza w kluczowych momentach tego procesu oraz pomaganie im w zdobywaniu ważnych informacji zarówno o sobie samych, jak i o możliwościach edukacyjnych oraz o sytuacji (i prognozach) na współczesnym rynku pracy.

Doradcy zawodowi w CKZ udzielają pomocy w zakresie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań, cech osobowości, oraz zagadnień związanych z rynkiem pracy. Dodatkowo udzielają informacji dotyczących zmian jakie następują w kształceniu zawodowym, a także wskazują możliwości poznania nowych ścieżek zdobywania kwalifikacji zawodowych.

OFERTA DLA SZKÓŁ M. NOWEGO SĄCZA


Zachęcamy do udziału w warsztatach oraz spotkaniach z doradcami, którzy pomogą dokonać trafnych decyzji i świadomych wyborów edukacyjnych oraz zawodowych.

Doradcy zawodowi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu oferują:

 1. Poradnictwo indywidulane prowadzone w CKZ (po uzgodnieniu terminu)
 • Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów kl. 7 i 8 prowadzone w CKZ w Nowym Sączu


Zajęcia w wymiarze 4  godzin lekcyjnych dla danej klasy odbywają się w czwartek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu. Uczniowie docierają na teren placówki z opiekunem z danej szkoły. Proponowany cykl zajęć w formie warsztatów ukierunkowuje dzieci i młodzież pod kątem decyzji edukacyjno-zawodowych. Doradcy zawodowi pomagają uczniom określić zainteresowania i uzdolnienia, ustalić preferencje zawodowe, dokonać samooceny oraz uświadamiają konieczność kształtowania kompetencji kluczowych w odniesieniu do potrzeb współczesnego rynku pracy. Ponadto, dostarczają uczniom niezbędnych informacji na temat zmian dotyczących kształcenia zawodowego w obszarach: struktury szkół ponadpodstawowych, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowo, w ramach prowadzonych zajęć dzieci mają również możliwość poznania stanowisk pracy, z którymi może spotkać się w przyszłej pracy zawodowej (zwiedzanie pracowni). Obserwując praktyczne zajęcia zawodowe realizowane w pracowniach uczniowie poznają specyfikę pracy w konkretnych zawodach. Czynniki te mogą w efekcie pomóc w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego.

 • Wizyty zawodoznawcze dla uczniów szkół podstawowych realizowane w CKZ w Nowym Sączu: 1-2 godz. (po uzgodnieniu terminu i zakresu)
 • Zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną (innowacja edukacyjna)

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy dodatkowo zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną Lean Manufacturing. Warsztaty dedykowane są dla 17-19 os. grup zorganizowanych i trwają ok 4 godziny. Gra jest świetnym narzędziem pomagającym w rozwoju potencjału uczniów i kształtowaniu ich wizerunku jako przyszłych pracowników. Uczestnicy nie zauważają, że się uczą i kształtują proaktywne postawy społeczne:

 • współpracy w grupie i zaangażowania
 • organizacji i odpowiedzialności za powierzone role
 • kreatywności
 • rozwiązywania problemów
 • motywują się do osiągania wyników małymi krokami

Formuła gry odzwierciedla rzeczywisty proces wytwórczy. Celem gry jest zaangażowanie uczniów w organizację symulowanej fabryki, która ma zapewnić terminowe dostawy i brak błędów w wyrobie dostarczonym klientowi oraz wysoki zysk fabryce. Uczniowie, wcielają się w rolę uczestników procesu produkcyjnego tj: dyrektora, klienta, magazyniera, operatorów, dostawcy. Po każdej rozegranej rundzie omawiają wyniki oraz definiują napotykane problemy; generują pomysły i podejmują samodzielne decyzje usprawniające procesy. W kolejnych rundach obserwują konsekwencje zastosowania poznanych metod i wdrożenia własnych pomysłów. Gra symulacyjna jest skutecznym narzędziem identyfikacji mocnych i słabych stron uczniów.

 • Zajęcia grupowe dla maturzystów (2 godz.) w ramach, których młodzież poznaje:
 • specyfikę rynku pracy i oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji
 • strukturę szkolnictwa wyższego
 • warunki rekrutacji na studia.
 • Doradztwo zawodowe online

Konsultacje i zajęcia online doradcy zawodowego to zdalna forma edukacyjna dla dzieci i młodzieży, którzy chcą rozwinąć swój potencjał w zakresie rozwoju i poznać ścieżki edukacyjno- zawodowe.

Podstawą indywidualnej porady doradcy zawodowego online jest zgromadzenia informacji na temat dotychczasowego przebiegu wykształcenia, odbytych kursów, zainteresowań i umiejętności.

Dzięki doradztwu online uczeń może:

 • świadomie, zgodnie ze swoimi kompetencjami i mocnymi stronami wybrać szkołę, uczelnię czy kursy dokształcające,
 • skierować ścieżkę kariery w satysfakcjonującym kierunku dbając o rozwój zawodowego.

Konsultacje online prowadzone są za pomocą komunikatora skype
Nazwa użytkownika skype: live:.cid.33e0ad2733cdd75f lub ckz-zawodowy@hotmail.com
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci rezerwacji konkretnej godziny na konsultacje z doradcą można kontaktować się mailowo: biuro@ckp-ns.edu.pl

Zakres tematyczny proponowanych form zajęć pozwala uczniom nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności poznawania i oceny własnego potencjału zawodowego oraz uświadamia konieczność kształtowania kompetencji kluczowych na współczesnym rynku pracy.

Zachęcamy do udziału w warsztatach oraz spotkaniach z doradcami, którzy pomogą dokonać trafnych decyzji i świadomych wyborów edukacyjnych oraz zawodowych.

Uwaga:

Na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych w CKZ obowiązują procedury bezpieczeństwa wynikające z zagrożeń epidemiologicznych analogiczne jak na innych zajęciach szkolnych.

KONTAKT Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Na spotkania indywidualne i zajęcia grupowe można umawiać się osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu w Nowym Sączu  ul. Zamenhofa 1 lub telefonicznie 018  443 82 13

Doradcy zawodowi pełnią dyżur w każdy czwartek w godzinach 7:00 – 12:30w sali 6 w CKZ w Nowym Sączu.

Zakres konsultacji indywidualnych z uczniem:

 • określenie potencjału ucznia: jego zainteresowań, zdolności, umiejętności i możliwości
 • określenie obszaru predyspozycji i preferencji zawodowych
 • pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej
 • wsparcie w wyborze odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia bądź zmiany zawodu

Zapraszamy