Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji MEC.10

W nowym roku szkolnym CKZ w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji: MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła, która posiada kwalifikację:

  • MEC.03 lub
  • MEC.08 lub
  • TWO.03 lub
  • MG.20 lub
  • M.20 lub
  • ukończone kształcenie w zawodzie ślusarza lub
  • ukończone technikum mechaniczne (technik mechanik)

Absolwenci kursu uzyskują Zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu zawodowego w CKZ:  dyplom potwierdzający kwalifikację MEC.10

Dodatkowo, absolwenci kursu którzy posiadają minimum wykształcenie średnie mogą uzyskać tytuł technika spawalnictwa jeśli ukończą kurs oraz zdadzą egzamin zawodowy

Wszyscy uczestnicy kursu mają także możliwość odpłatnego zdawania egzaminu spawacza w zakresie wybranej metody lub metod (MAG, TIG, MMA). Koszt egzaminu – zgodny z aktualnym cennikiem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Szczegóły rekrutacji: https://ckz.nowysacz.pl/kwalifikacyjny-kurs-zawodowy-mec-10/

Skip to content