Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Projekt 2017-2020

Projekt: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” – Biuro Projektu

Informacja na temat projektu w branży elektryczno-elektronicznej

Informacja na temat projektu w branży budowlanej

Rozpoczynamy rekrutacje na kursy: więcej informacji

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu. Osoby zainteresowane serdecznie prosimy o kontakt z opiekunem projektu: Panem Ryszardem Stojakiem.

Ten projekt został już zakończony

Kandydat na staż lub kurs  wypełnia następujące dokumenty:

 1. Załączniki  z regulaminu uczestnictwa: (jednorazowo – przystępując po raz pierwszy do dowolnej formy wsparcia)
 • Formularz rekrutacyjny
 • Deklaracje uczestnictwa
 • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Zaświadczenie ze szkoły
 • Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Zakres danych osobowych do systemu SL2014
 • Oświadczenie o statusie na rynku pracy po zakończeniu projektu
 1. Podpisuje Załączniki z regulaminu staży (w biurze projektu):
 • Ramowy program stażu
 • Umowę trójstronną

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA (E)-uczeń

załacznik nr 1 Formularz rekrutacyjny – uczeń

załacznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

załacznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

załacznik nr 4 Zaświadczenie ze szkoły placówki

załacznik nr 5 Oświadczenie o niepełnosprawności

załacznik nr 6 Zakres danych osobowych do systemu SL

załacznik nr 7 Oświadczenie uczestnika o statusie na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie

załacznik nr 8 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W FORMIE WSPARCIA

(E) Formularze rekrutacyjne uczeń 2018-2019_Regulamin i załączniki.zip

(B) Formularze rekrutacyjne uczeń 2018-2019_branża budowlana

 

zał 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU t elektronik

zał 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU t mechatronik

zał 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU t elektryk

zał 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU t teleinformatyk

zał 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU t informatyk

Dla pracodawców

REGULAMIN STAŻE BRANŻA ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNA

zał 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU

zał 2 OŚWIADCZENIE O PONIESIONYCH KOSZTACH E

zał 3 DZIENNIK STAŻU

zał 4 KARTA CZASU ODBYWANIA STAŻU

zał 5 CERTYFKAT

zał 6 PROTOKÓŁ KOMISJI

zał 6A RANKINGOWA LISTA do PROTOKOŁU KOMISJI

zał 6B REZERWOWA LISTA do PROTOKOŁU KOMISJI

zał 7 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

zał 8 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W STAŻU

zał 9 Umowa trójstronna branża elektryczno – elektroniczna

 Click to listen highlighted text!