Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Pracownia Doradztwa Zawodowego

Zakres działań z zakresu doradztwa zawodowego w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu obejmuje wsparcie młodzieży uczącej się w planowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnego z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy.

Wyposażenie pracowni:

 • komputer przenośny
 • projektor multimedialny
 • głośniki
 • komputerowy program doradczy: „Wstępna Orientacja Zawodowa”, który umożliwia wstępną ocenę zainteresowań i kompetencji społecznych ucznia
 • filmy zawodoznawcze z serii Kalejdoskop zawodów:
  • „Komputery i elektronika”
  • „Przemysł i budownictwo”
  • „Usługi i turystyka”
  • „Kreacja”
 • filmy szkoleniowe:
  • „Nie daj się bezrobociu!”
  • „Planowanie kariery – czyli jak wybrać zawód”
  • „Poczucie własnej wartości”
 • biblioteczka z materiałami informacyjnymi

Doradcy zawodowi pełnią dyżur w pracowni w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 12:50.Click to listen highlighted text!