.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kursy i Egzaminy ECDL ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kursy i Egzaminy ECDL

„Certyfikacja ECDL istnieje już od ponad dwudziestu lat, dzięki czemu zyskała już renomę, którą znają i honorują pracodawcy na całym świecie. Profesjonaliści posiadający taki certyfikat umiejętności komputerowych często mają większe szanse na znalezienie pracy (stałej bądź freelancerskiej), a także na otrzymanie lepszych korzyści finansowych (awans na wyższe stanowiska czy podwyższenie stawek świadczonych usług). Warto podkreślić, że taki certyfikat ECDL wydany w Polsce, jest honorowany również w 151 innych państwach!” źródło

PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM
PODSTAWY PRACY Z EDYTOREM TEKSTU
PODSTAWY PRACY Z ARKUSZAMI KALKULACYJNYMI
PODSTAWY PRACY Z GRAFIKĄ MENEDŻERSKĄ I PREZENTACYJNĄ
PODSTAWY PRACY Z BAZAMI DANYCH
PODSTAWY PRACY Z PROGRAMEM AUTOCAD

Mapa certyfikacji ECDL

PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM

Cele:

Kurs przygotowuje uczestników do wykorzystania zdobytych w trakcie zajęć umiejętności zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu codziennym. Zajęcia dają możliwość poznania podstaw  budowy i zasad działania komputera, obsługą systemu operacyjnego Windows, przeglądarek internetowych oraz wyszukiwania informacji w Internecie. Kurs obejmuje zapoznanie z obsługą poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych.

Zdobyte wiadomości:
* Kluczowe wiadomości w odniesieniu do: technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), komputerów, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
* Kluczowe zagadnienia związanych z prawami autorskimi oraz ochroną danych.
Uzyskane umiejętności:
* Bezpieczne włączanie i wyłączanie komputera.
* Efektywna praca z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
* Dostosowywanie głównych ustawień systemu operacyjnego i używanie wbudowanych mechanizmów pomocy.
* Tworzenie prostych dokumentów oraz ich drukowanie.
* Stosowanie podstawowych założeń przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
* Stosowanie kluczowych złożeń sieciowych oraz znajomości systemów łączności komputerowej, umiejętności łączenia się z siecią.
* Stosowania założeń bezpieczeństwa danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
* Zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci.
* Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych.
* Efektywne wyszukiwania informacji w sieci oraz ocena treści znalezionych w Internecie.
* Kluczowych zasad związanych ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej.
*  Wysyłania i odbierania wiadomości oraz zarządzania nimi.
* Organizacji i przeszukiwania poczty oraz używania kalendarzy.
Wymagania od kandydata:
* Kurs jest adresowany do osób bez doświadczenia w pracy z komputerem.
Sposób weryfikacja umiejętności:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL moduł B1 (Podstawy pracy z komputerem).
* Uzyskanie certyfikatu ECDL moduł B2 (Podstawy pracy w sieci).
Czas trwania kursu
* 26 godziny (4 do 5 dni w zależności od preferencji grupy np. 3 x 8h + 2h na uzyskanie certyfikatów ECDL)
Kierunki pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL  BASE.
* Uzyskanie certyfikatu ECDL  STANDARD.
Osoba do kontaktu:
* Pan Janusz Sędzik – tel służbowy: 18 443 82 13

PODSTAWY PRACY Z EDYTOREM TEKSTU

Cele:
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi redagowania dokumentów w programie Word pakietu MS Office.

Uzyskane umiejętności:
* Praca z dokumentami i zapisywania ich w różnych formatach plików.
* Wybór odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
* Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania.
* Zastosowanie różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosowanie dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania.
* Wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
* Przygotowywanie dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej.
* Stosowanie opcji ustawień strony oraz dokonywania sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.
Wymagania od kandydata:
* Kurs jest adresowany do osób z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera.
Sposób weryfikacja umiejętności:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL moduł B3 (Przetwarzanie tekstów).
Czas trwania kursu
* 19 godziny (2 do 3 dni w zależności od preferencji grupy np. 3 x 8h + 1h na uzyskanie certyfikatu ECDL)

Kierunki pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL  BASE.
* Uzyskanie certyfikatu ECDL  STANDARD.
Osoba do kontaktu:
* Pan Janusz Sędzik – tel służbowy: 18 443 82 13

PODSTAWY PRACY Z ARKUSZAMI KALKULACYJNYMI

Cele:
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi tworzenia tabel obliczeniowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel pakietu MS Office.

Uzyskane umiejętności:
* Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików.
* Używanie dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy.
* Wprowadzane danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list.
* Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
* Edycja wierszy i kolumn arkusza
* Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana nazwy arkuszy.
* Tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym.
* Posługiwanie się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach.
* Formatowanie liczb i wartości tekstowych w skoroszycie składającym się z kilku arkuszy.
* Wybór, tworzenie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
* Prawidłowe ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenie i poprawa zawartości przed wydrukowaniem.
Wymagania od kandydata:
* Kurs jest adresowany do osób z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera.
Sposób weryfikacja umiejętności:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL moduł B4 (Arkusze kalkulacyjne).
Czas trwania kursu
* 19 godziny (2 do 3 dni w zależności od preferencji grupy np. 3 x 8h + 1h na uzyskanie certyfikatu ECDL)
Kierunki pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL  BASE.
* Uzyskanie certyfikatu ECDL  STANDARD.
Osoba do kontaktu:
* Pan Janusz Sędzik – tel służbowy: 18 443 82 13

PODSTAWY PRACY Z GRAFIKĄ MENEDŻERSKĄ I PREZENTACYJNĄ

Cele:
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi tworzenia prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint pakietu MS Office.

Uzyskane umiejętności:
* Używanie aplikacji oraz zapisywania prezentacji w różnych formatach plików.
* Korzystanie z istniejących funkcji, np. funkcji Pomoc w celu zwiększenia wydajności pracy.
* Rozróżnianie sposobów wyświetlania prezentacji wraz z umiejętnością zastosowania, podczas ich użycia, różnych sposobów układu i wyglądu slajdów.
* Wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu w prezentacjach oraz stosowanie dobrych praktyk w nadawaniu tytułów slajdom.
* Wybieranie rodzaju, tworzenie i formatowanie wykresów w celu przekazania w odpowiedni sposób specyficznych informacji.
* Wstawianie i edycja obrazów i rysunków.
* Stosowanie animacji i różnych efektów przejść oraz sprawdzenie i poprawienie zawartości prezentacji przed jej końcowym wydrukiem i rozpowszechnieniem.
Wymagania od kandydata:
* Kurs jest adresowany do osób z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera.
Sposób weryfikacja umiejętności:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL moduł S2 (Grafika menedżerska i prezentacyjna).
Czas trwania kursu
* 19 godziny (2 do 3 dni w zależności od preferencji grupy np. 3 x 8h + 1h na uzyskanie certyfikatu ECDL)
Kierunki pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL  STANDARD.
Osoba do kontaktu:
* Pan Janusz Sędzik – tel służbowy: 18 443 82 13

PODSTAWY PRACY Z BAZAMI DANYCH

Cele:
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi tworzenia i zarządzania bazą danych Access pakietu MS Office.

Zdobyte wiadomości:
* Podstawowy teorii baz danych oraz sposoby ich organizacji i używania.
Uzyskane umiejętności:
* Tworzenie prostych baz danych i podgląd ich zawartości w różnych trybach.
* Tworzenie tabel, określanie i modyfikowanie pól i ich właściwości, wprowadzanie i edycja danych w tabeli.
* Sortowanie i filtrowanie tabeli lub formularza, tworzenie, modyfikacje i uruchamianie kwerendy w celu wybrania określonych informacji z bazy danych.
* Zastosowanie formularzy oraz tworzenie formularza w celu wprowadzania, modyfikowania i usuwania rekordów i danych w rekordach.
* Tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do rozpowszechniania.
Wymagania od kandydata:
* Kurs jest adresowany do osób z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera.
Sposób weryfikacja umiejętności:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL moduł S1 (Użytkowanie baz danych).
Czas trwania kursu
* 19 godziny (2 do 3 dni w zależności od preferencji grupy np. 3 x 8h + 1h na uzyskanie certyfikatu ECDL)
Kierunki pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL  STANDARD.
Osoba do kontaktu:
* Pan Janusz Sędzik – tel służbowy: 18 443 82 13

PODSTAWY PRACY Z PROGRAMEM  AUTOCAD®

Cele:
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi umiejętnościami tworzenia rysunku dwuwymiarowego, skierowanym do pracowników, studentów kierunków inżynierskich i techników, którym niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu dwuwymiarowego (2D) Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD)

Zdobyte wiadomości:
* Podstawowy teorii baz danych oraz sposoby ich organizacji i używania.
Uzyskane umiejętności:
* Praktyczne wykorzystywanie standardowych możliwości AutoCAD’a do tworzenia i modyfikowania obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego.
* Modyfikacja właściwości obiektów oraz drukowanie rysunku na różnych urządzeniach zewnętrznych.
* Wykorzystanie zaawansowanych możliwości AutoCAD’a takich jak na przykład wstawienie obiektów z innych aplikacji.
Wymagania od kandydata:
* Kurs jest adresowany do osób z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera.
Sposób weryfikacja umiejętności:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL moduł S8 (CAD).
Czas trwania kursu
* 24 godziny (3 do 4 dni w zależności od preferencji grupy np. 3 x 8h + 1h na uzyskanie certyfikatu ECDL)
Kierunki pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji:
* Uzyskanie certyfikatu ECDL  STANDARD.
Osoba do kontaktu:
* Pan Janusz Sędzik – tel służbowy: 18 443 82 13


 Click to listen highlighted text!