Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

mgr inż. Marek Ziemba

m.ziemba@ckz-ns.edu.pl

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel Centrum. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w zakresie elektrycznym i mechatronicznym. Z Centrum Kształcenia Zawodowego związany od roku 1983.

Doświadczenie zawodowe zdobywał ZSEM w Nowym Sączu na stanowisku nauczyciela zawodu. Pełni funkcję egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, monter mechatronik, technik elektryk, elektromechanik, elektryk, technik elektronik.

Wykształcenie:

Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera na kierunku  Edukacja techniczno-informacyjna specjalność: Technika  z informatyką.  Ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Mechatronika dla nauczycieli” na PWSZ w Nowym Sączu.

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie: projektowania instalacji elektrycznych, posiada uprawnienia:  SEP w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, oraz pomiary ochronne do 1 KV,  oraz certyfikat ECDL-CAD.

Zainteresowania: 

sportClick to listen highlighted text!