Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

mgr inż. JÓZEF WÓJCIK

j.wojcik@ckz-ns.edu.pl

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w zakresie mechatroniki, automatyki i informatyki.  Z Centrum Kształcenia Zawodowego związany od roku 2007. Od 2003r. wykładowca w Instytucie Technicznym w Zakładzie Informatyki PWSZ w Nowym Sączu. Pełni funkcję egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk,

Wykształcenie:

Jest absolwentem wydziału Elektrotechniki i Informatyki, kierunku Elektrotechnika, specjalność Automatyka i Informatyka Politechniki Rzeszowskiej, Ukończył również Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej,

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie: programowania sterowników PLC, systemów BMS automatyki budynkowej, systemów sygnalizacji włamania i napadu. Posiada uprawnienia: SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1kV na stanowisku „EKSPLOATACJA” i „DOZÓR”, uprawnienia do projektowania Inteligentnych Systemów Alarmowych, uprawnienia do projektowania oraz budowy monitoringu w oparciu o urządzenia firmy Hikvision,

Posiada również certyfikaty: certyfikat z zakresu programowania sterowników PLC, certyfikat w zakresie „Programowania, zasad funkcjonowania, doboru elementów projektowania inteligentnych instalacji elektrycznych w standardzie LCN (Lokal Control Network)” ,certyfikat z zakresu automatyki budynkowej „Inżynier DELTA Poziom I Architektura i Konfiguracja”, certyfikat z zakresu inteligentnych instalacji elektrycznych: Autoryzowany instalator systemów: F&Home i DOMITO, certyfikat z zakresu pomiarów instalacji elektrycznych, wyłączników różnicowo-prądowych, uziemień, obsługi programu PR5,certyfikat: Język angielski – poziom średniozaawansowany,

Prywatnie:

Aktywny wypoczynek, rower, wycieczki po górach, sport w szczególności siatkówka.Click to listen highlighted text!