Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

mgr inż. Zbigniew Smajdor

z.smajdor@ckz-ns.edu.pl

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w zakresie automatyki i mechatroniki. Z Centrum Kształcenia Zawodowego związany od roku 1984.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w przemyśle na stanowisku nadzoru, konserwacji i pomiarów elektrycznych urządzeń i systemów w PKO BP i  działalności gospodarczej – instalatorstwo elektryczne.

Wykładowca w PWSZ w Nowym Sączu.

Pełni funkcję egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; technik mechatronik, monter mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, elektromechanik, elektryk.

Wykształcenie:

Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie kierunku: wychowanie techniczne i technika z informatyką.

Ukończył również studia podyplomowe w zakresie mechatroniki w PWSZ w Nowym Sączu.

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie:  Instalatora Firmy F&F”z zakresu montażu urządzeń sterujących i pomiarowych w instalacjach elektrycznych oraz automatyki budynkowej i przemysłowej, z zakresu drukarek 3D „ZMORPH, instalatora z zakresu montażu, projektowania i programowania inteligentnych  instalacji  elektrycznych w systemie „Domito” oraz uprawnienia do szkolenia w tym systemie, Szkolenie I i II stopnia w zakresie: programowania, zasad funkcjonowania, doboru elementów i projektowania inteligentnej instalacji elektrycznej w standardzie LCN  (Local Control), ECDL CAD, SEP  uprawnienia w zakresie eksploatacji i pomiarów urządzeń, instalacji i sieci energetycznej.Click to listen highlighted text!