Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

mgr inż. PIOTR MOKRZYCKI

p.mokrzycki@ckz-ns.edu.pl

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w zakresie mechatronicznym i mechanicznym. Z Centrum Kształcenia Zawodowego związany od roku 1993.

Pełni funkcję egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających

Wykształcenie:

Jest absolwentem Automatyki i Robotyki na Politechnice Krakowskiej – studia inż. oraz Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Krakowskiej –  studia mgr. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Mechatronika dla nauczycieli na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie: System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia, Certyfikat ECDL CADClick to listen highlighted text!