Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

mgr inż. TADEUSZ KANTOR

t.kantor@ckz-ns.edu.pl

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych: elektrycznych,  elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał  jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, oraz zajęć pracowniano  – laboratoryjnych w wymienionych obszarach przedmiotów zawodowych.

Pełni funkcję egzaminatora OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik mechatronik, monter mechatronik, technik elektryk, elektromechanik, elektryk, technik elektronik, monter elektronik, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk, technik automatyk.

Wykształcenie:

Jest absolwentem  Akademii Pedagogicznej w Krakowie  uzyskał tytuł magistra inżyniera – Wychowanie Techniczne – specjalność technika z informatyką. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie  Mechatroniki – specjalność Mechatronika dla nauczycieli   w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu,  oraz  Zarządzanie  Oświatą – Menadżer Oświaty w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie: komputerowego wspomagania projektowania
w programie Solid Edge 18PL, programowania oraz podstaw serwisowania systemów telekomunikacyjnych – firmy PLATAN: IP PBX Serwer Proxima, PBX Serwer Libra,  projektowania oraz budowy monitoringu w oparciu o urządzenia firmy Hikvision,  programowania w MATLAB oraz Simulink, pracy z dorosłymi – andragogika. Ponadto ukończył kurs języka niemieckiego  na poziomie średniozaawansowanym.

 Posiada uprawnienia:  kwalifikacyjne – SEP  „E”, w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych od 1KV do 30KV, posiada uprawnienia SEP „D”, w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych od 1KV do 30KV, pomiarów ochronnych do 1KV, posiada  uprawnienia  egzaminatora PTI (Polskiego Towarzystwa Informatycznego) w zakresie kwalifikacji ECDL Core.

 Posiada również certyfikaty: z zakresu teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru funkcjonowania i obsługi elektronicznych systemów zabezpieczeń w oparciu o centrale VERSA Plus firmy Satel,   z zakresu programowania oraz zasad funkcjonowania, doboru elementów i projektowania inteligentnych instalacji elektrycznych w standardzie LCN (Lokal Control Network)”,  certyfikat  Instalatora Firmy F&F” –  z zakresu montażu inteligentnych  urządzeń sterujących i pomiarowych w instalacjach elektrycznych oraz automatyki budynkowej i przemysłowej, certyfikat w zakresie działania, montażu
 i konfiguracji inteligentnych instalacji elektrycznych w systemie ”DOMITO”, certyfikat firmy Hewalex z zakresu projektowania, uruchamiania oraz serwisowania instalacji odnawialnych źródeł energii związanych z pompami ciepła, oraz kolektorami słonecznymi, certyfikat z zakresu badania instalacji elektrycznych, wyłączników różnicowoprądowych, podłóg i ścian, uziemień, obsługi programu PE5 oraz certyfikat z zakresu pomiarów instalacji fotowoltaicznych, badania bezpieczeństwa elektrycznego, badania sprawności, badania stanu instalacji za pomocą termowizji – oba wydane przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP – Warszawa, certyfikat  z obszarów kształcenia: fotowoltaika, energia wiatrowa, solarometria, pompy ciepła, biomasa, zarządzanie energią, oraz uzyskał certyfikat ECDL CAD.

Prywatnie:

Ugruntowane umiejętności zawodowe, komunikatywność, otwartość na nowości i innowacje, solidność.Click to listen highlighted text!