Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

mgr inż. MARCIN BORUSIEWICZ

m.borusiewicz@ckz-ns.edu.pl

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych i mechatronicznych. Z Centrum Kształcenia Zawodowego związany od roku 2014.

Pełni funkcję egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, monter mechatronik, technik automatyk.

Wykształcenie:

Jest absolwentem kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Mechatronika na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie: Przygotowanie Pedagogiczne  w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. oraz Nowoczesne sieci teleinformatyczne w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie: programowania i obsługi obrabiarek CNC, montażu elementów pneumatyki i elektropneumatyki oraz programowania sterowników logicznych Siemens Simatic S7-300/400. Posiada uprawnienia: do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (SEP) oraz do przeprowadzania szkoleń z zakresu CAD/CAM m.in. ECDL CAD, Inventor oraz SolidWorks. Posiada również certyfikaty: Dydaktyka w szkole zawodowej oraz Andragogika.  

Prywatnie:

Tata dwóch córek. Zagorzały kibic Juventusu.  Click to listen highlighted text!