Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

mgr inż. MATEUSZ BOGUSZ

m.bogusz@ckz-ns.edu.pl

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych w zakresie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii. Z Centrum Kształcenia Zawodowego związany od roku 2013 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w przemyśle na stanowisku asystenta projektanta. Pełni funkcję egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: technik mechatronik, monter mechatronik, technik energetyk, technik automatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wykształcenie:

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, kierunek: inżynieria sanitarna specjalność: odnawialne źródła energii. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej” w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz studia podyplomowe w zakresie „Mechatronika w Edukacji” w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie: kurs zaawansowany AutoCad, „Instalacje fotowoltaiczne – alternatywna energia elektryczna”, „Dydaktyka w szkole zawodowej”, „Techniki wytwarzania i mechatronika”, „Kolektory słoneczne” i „Pompy ciepła”, „Monter instalacji pomp ciepła”, „Praca szkoleniowa z dorosłymi – andragogika”.

Posiada uprawnienia: do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (SEP) oraz egzaminatora ECDL (sC, B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3v2, S9). Posiada również certyfikat: autoryzowanego instalatora firmy Energy Flow Company.

Prywatnie:

Miłośnik muzyki, dobrej książki oraz wycieczek górskich.Click to listen highlighted text!