Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

dr inż. MICHAŁ RADZIK

m.radzik@ckz-ns.edu.pl

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w zakresie elektrotechniki i elektroniki. Z Centrum Kształcenia Zawodowego związany od roku 2010.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w przemyśle na stanowisku projektanta w branży elektrotechnika i telekomunikacja w „CST” Cyfrowe Systemy Teleinformatyczne. Pełni funkcję egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik mechatronik, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wykształcenie:

Jest absolwentem kierunku „Elektrotechnika” na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK. Ukończył również studia doktoranckie z zakresu „Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn” na Wydziale Mechanicznym PK oraz studia podyplomowe w zakresie „Gospodarka nieruchomościami” w Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Politechnika Krakowska.

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie: projektowania sieci światłowodowych FTTH zgodnie ze standardami Orange Polska i nauczyciela KNO (kształcenia na odległość). Posiada uprawnienia instalatora instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP). Posiada również certyfikaty: Zertifikat Deutsch, metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych, dydaktyka w szkole zawodowej.

Prywatnie:

Czas ucieka wieczność czeka. Click to listen highlighted text!