.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Doradztwo zawodowe ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy online
Konsultacje online doradcy zawodowego to zdalna forma edukacyjna dla dzieci i młodzieży, którzy chcą rozwinąć swój potencjał w zakresie rozwoju i poznać ścieżki edukacyjno- zawodowe.
Doradcy zawodowi w CKZ w Nowym Sączu pomagają przede wszystkim uczniom w wieku szkolnym z nowosądeckich szkół, którzy chcą uzyskać pomoc w:
* poznaniu ścieżek edukacyjnych
* podjęciu decyzji o wyborze szkoły
* podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu, o szkoleniu lub przekwalifikowaniu
* rozpoznaniu własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych
* uświadomieniu sobie własnych atutów zawodowych
Podstawą indywidualnej porady doradcy zawodowego online jest zgromadzenia informacji
na temat dotychczasowego przebiegu wykształcenia, odbytych kursów, zainteresowań i umiejętności.
Dzięki doradztwu online możesz:
* świadomie, zgodnie ze swoimi kompetencjami i mocnymi stronami wybrać szkołę,
uczelnię czy kursy dokształcające,
* skierować ścieżkę kariery w satysfakcjonującym kierunku dbając o rozwój zawodowego.
Konsultacje online prowadzone są w każdy czwartek w godzinach: 8:30 – 11:00 za pomocą komunikatora skype
Nazwa użytkownika skype: live:.cid.33e0ad2733cdd75f lub ckz-zawodowy@hotmail.com
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci rezerwacji konkretnej godziny na konsultacje z doradcą można kontaktować się mailowo:

biuro@ckp-ns.edu.pl

Zapraszamy

CELE
OFERTA DLA SZKÓŁ
KONTAKT Z DORADCĄ
GALERIA

CELE

Podstawowym celem działań z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu (CKZ) jest wsparcie młodzieży uczącej się w planowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnego z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy.

W związku z dynamicznymi zmianami na globalnym rynku pracy, doradztwo zawodowe jest oparte na założeniu, iż planowanie i rozwój kariery zawodowej jest procesem długotrwałym, złożonym, wymaga rozwagi w podejmowaniu decyzji oraz odpowiednich informacji niezbędnych do dokonania właściwych wyborów.

Zadaniem doradców zawodowych pracujących w CKZ jest wspieranie uczniów szkół miasta Nowego Sącza w kluczowych momentach tego procesu oraz pomaganie im w zdobywaniu ważnych informacji zarówno o sobie samych, jak i o możliwościach edukacyjnych oraz o sytuacji (i prognozach) na współczesnym rynku pracy.

Doradcy zawodowi w CKZ udzielają pomocy w zakresie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań, cech osobowości, oraz zagadnień związanych z rynkiem pracy. Dodatkowo udzielają informacji dotyczących zmian jakie następują w kształceniu zawodowym, a także wskazują możliwości poznania nowych ścieżek zdobywania kwalifikacji zawodowych.

OFERTA DLA SZKÓŁ


Zachęcamy do udziału w warsztatach oraz spotkaniach z doradcami, którzy pomogą dokonać trafnych decyzji i świadomych wyborów edukacyjnych oraz zawodowych.

Doradcy zawodowi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu oferują:

1. Poradnictwo indywidulane prowadzone w CKZ jak i na terenie szkół m. Nowego Sącza (po uzgodnieniu terminu)

2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów kl. 7 i 8 prowadzone w CKZ w Nowym Sączu
Zajęcia w wymiarze 4 – 5-ciu godzin lekcyjnych dla danej klasy odbywają się w czwartek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu. Uczniowie docierają na teren placówki z opiekunem z danej szkoły. Proponowany cykl zajęć w formie warsztatów ukierunkowuje młodzież pod kątem preorientacji zawodowej. Doradcy zawodowi pomagają uczniom określić zainteresowania i uzdolnienia, ustalić preferencje zawodowe, dokonać samooceny oraz uświadamiają konieczność kształtowania kompetencji kluczowych w odniesieniu do potrzeb współczesnego rynku pracy. Ponadto, dostarczają uczniom niezbędnych informacji na temat zmian dotyczących kształcenia zawodowego w obszarach: struktury szkół ponadpodstawowych, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowo, w ramach prowadzonych zajęć dzieci mają również możliwość poznania stanowisk pracy, z którymi może spotkać się w przyszłej pracy zawodowej (zwiedzanie pracowni). Obserwując praktyczne zajęcia zawodowe realizowane w pracowniach uczniowie poznają specyfikę pracy w konkretnych zawodach. Czynniki te mogą w efekcie pomóc w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego.

3. Wizyty zawodoznawcze dla uczniów szkół podstawowych realizowane w CKZ w Nowym Sączu: 1-2 godz. (po uzgodnieniu terminu i zakresu)

Zasady bhp obowiązujące w trakcie wizyt zawodoznawczych

4. Zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną (innowacja edukacyjna)
W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy dodatkowo zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną Lean Manufacturing. Warsztaty dedykowane są dla 17-19 os. grup zorganizowanych i trwają ok 4 godziny.
Gra jest świetnym narzędziem pomagającym w rozwoju potencjału uczniów i kształtowaniu ich wizerunku jako przyszłych pracowników. Uczestnicy nie zauważają, że się uczą i kształtują proaktywne postawy społeczne:

• współpracy w grupie i zaangażowania
• organizacji i odpowiedzialności za powierzone role
• kreatywności
• rozwiązywania problemów
• motywują się do osiągania wyników małymi krokami

Formuła gry odzwierciedla rzeczywisty proces wytwórczy. Celem gry jest zaangażowanie uczniów w organizację symulowanej fabryki, która ma zapewnić terminowe dostawy i brak błędów w wyrobie dostarczonym klientowi oraz wysoki zysk fabryce. Uczniowie, wcielają się w rolę uczestników procesu produkcyjnego tj: dyrektora, klienta, magazyniera, operatorów, dostawcy.
Po każdej rozegranej rundzie omawiają wyniki oraz definiują napotykane problemy; generują pomysły i podejmują samodzielne decyzje usprawniające procesy
W kolejnych rundach obserwują konsekwencje zastosowania poznanych metod i wdrożenia własnych pomysłów. Gra symulacyjna jest skutecznym narzędziem identyfikacji mocnych i słabych stron uczniów.

5. Zajęcia grupowe dla maturzystów (2 godz.) w ramach których młodzież poznaje
• specyfikę rynku pracy i oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji
• strukturę szkolnictwa wyższego
• warunki rekrutacji na studia<

Zakres tematyczny proponowanych form zajęć pozwala uczniom nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności poznawania i oceny własnego potencjału zawodowego oraz uświadamia konieczność kształtowania kompetencji kluczowych na współczesnym rynku pracy.

Zachęcamy do udziału w warsztatach oraz spotkaniach z doradcami, którzy pomogą dokonać trafnych decyzji i świadomych wyborów edukacyjnych oraz zawodowych.

KONTAKT Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Na spotkania indywidualne i zajęcia grupowe można umawiać się osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu w Nowym Sączu  ul. Zamenhofa 1 lub telefonicznie 018  443 82 13

Doradcy zawodowi pełnią dyżur w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 12:30w sali 06 w CKZ w Nowym Sączu.

Zakres konsultacji indywidualnych z uczniem:

  • określenie potencjału ucznia: jego zainteresowań, zdolności, umiejętności i możliwości
  • określenie obszaru predyspozycji i preferencji zawodowych
  • pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej
  • wsparcie w wyborze odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia bądź zmiany zawodu

 Placówka dysponuje licencją programu: „Wstępna Orientacja Zawodowa”, który umożliwia wstępną ocenę zainteresowań i kompetencji społecznych ucznia.

Zapraszamy


 Click to listen highlighted text!