Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Dr hab. inż. MAREK ALEKSANDER

e-mail: m.aleksander@ckz-ns.edu.pl

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor Centrum. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w zakresie elektroniki i elektrotechniki. Z Centrum Kształcenia Zawodowego związany od roku 2000.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w przemyśle na stanowisku kierownika kadry B+R w firmie Vitberg oraz jako doradca z zakresu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w firmie Euro Cori Serwis w Krakowie Nauczyciel akademicki. Pełni funkcję egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, monter mechatronik, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wykształcenie:

Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (edukacja techniczna, edukacja informatyczna),  Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (inżynieria materiałowa) oraz Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie (elektronika). Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Nowoczesnych sieci teleinformatycznych  w AGH; Organizacji i zarządzania oświatą w PWSZ oraz Fizyki dla nauczycieli w WSG.

Certyfikaty, kursy, uprawnienia:

Ukończył specjalistyczne kursy w zakresie: inteligentnych instalacji elektrycznych; systemów alarmowych i kontroli dostępu; programowania systemów telekomunikacyjnych; systemów monitoringu; systemów fotowoltaicznych. Posiada uprawnienia: instalatora instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP); egzaminatora ECDL oraz do oceny projektów w POWER, POPW, POIR. Posiada również certyfikaty: Prince2, zarządzania projektami wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prywatnie:

Postępowy ogrodnik 🙂Click to listen highlighted text!