.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Szkolenie dla nauczycieli ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Szkolenie dla nauczycieli

Nazwa szkolenia: LEAN THINKING DLA NAUCZYCIELI, CZYLI JAK BUDOWAĆ KOMPETENCJE POŻĄDANE NA RYNKU PRACY”

Adresaci szkolenia: nauczyciele uczniów w wieku 13-19 lat szkół podstawowych, techników i liceów. Szczególnie zapraszamy nauczycieli przedsiębiorczości, wychowawców klas, doradców zawodowych, wychowawców świetlicy, pedagogów

Forma szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 4 godz. lekcyjne

Termin szkolenia: 26 marca 2020 r., godz. 15:00 – 18:00

Cena szkolenia: forma bezpłatna

Cel szkolenia:

  • przedstawienie koncepcji lean thinking (kaizen) – zestawu uniwersalnych kompetencji szczególnie pożądanych na współczesnym rynku pracy;
  • poznanie techniki pracy z uczniami przy wykorzystaniu 10 zasad kaizen oraz niekomputerowej gry symulacyjnej lean thinking;

Szkolenie jest również wprowadzeniem do rocznego programu Młody Lean Lider, w którym nauczyciele ze swoimi grupami uczniów mogą bezpłatnie uczestniczyć, budując uniwersalne kompetencje na rynku pracy. Program może stanowić innowację pedagogiczną w zakresie metod i form pracy z uczniami.

Organizatorem programu jest Fundacja LEAN EDUCATION. Szczegółowe informacje o programie: leaneducations.pl

Program szkolenia:

  • Lean thinking i zasady kaizen
  • Warsztaty grupowe z grą symulacyjną opartą na zasadach lean thinking, jako narzędzie do kształtowania kompetencji pożądanych na rynku
  • Wprowadzenie do programu Młody Lean Lider

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

Imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu,

ul. Zamenhofa 1, sala nr 6

Formularz zapisu na szkolenie: LINK

Termin rejestracji: do 20 marca 2020 r.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia co najmniej 10 osób.

Potwierdzenie udziału  w szkoleniu zostanie wysłane drogą mailową do 23 marca 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 604 409 845 lub 600 124 204 lub kierując zapytanie: biuro@ckp-ns.edu.pl

Zapraszamy