Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Pracownia spawalnicza

Pracownia spawalnicza jest jedną z najnowocześniejszych pracowni tego typu w całym regionie, jej wyposażenie stanowi nowoczesny sprzęt umożliwiający szkolenie praktyczne w każdej z funkcjonujących na rynku metod spawania.

Posiadamy atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, który pozwala na realizację szkoleń oraz przeprowadzanie egzaminów sprawdzających w zakresie uprawnień podstawowych i ponadpodstawowych , jak również uzyskanie przez uczestników szkoleń uprawnień i certyfikatów w następujących metodach:

  • spawanie gazowe stali niestopowych oznaczenie IS-1-311 (spawanie acetylenowo-tlenowe),
  • spawanie stali niestopowych elektrodami otulonymi oznaczenie IS-1-111 (realizowane przy użyciu nowoczesnych spawarek inwentorowych),
  • spawanie stali elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych matoda MAG oznaczenie IS-1-135 (bardzo
  • popularna metoda w osłonie gazów CO2 i Ar+CO2, posiadamy nowoczesny sprzęt),
  • Spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metoda TIG oznaczenie IS-1-141 (Metoda bardzo nowoczesna w osłonie Ar, posiadamy nowoczesny sprzęt umożliwiający spawanie aluminium).


Click to listen highlighted text!