Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Pracownia metrologii

 

Pracownia metrologii warsztatowej i prób materiałowych jest przeznaczona dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych, Techników, Szkół Policealnych oraz odbywających praktyki zawodowe w systemie laboratoryjnym lub modułowym.

 

Zajęcia realizowane na pracowni obejmują następującą tematykę z metrologii:

 • klasyfikacja i właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych,
 • klasyfikacja wzorców miar długości i kąta,
 • racjonalny dobór narzędzi pomiarowych,
 • metodologię pomiarów,
 • błędy pomiarowe,
 • pomiary wałków i otworów,
 • pomiary stożków i klinów,
 • pomiary parametrów gwintów i kół zębatych,
 • pomiary odchyłek kształtu i położenia,

 

parametrów wytrzymałościowych:

 • próba statyczna rozciągania metali,
 • próba statyczna ściskania metali,
 • pomiary twardości metodą Brinella,
 • pomiary twardości metodą Rockwella,
 • pomiary twardości metodą Vickersa.

 

 

Na pracowni metrologii znajdują się następujące stanowiska ćwiczeniowe:

 • stanowiska do pomiarów długości,
 • stanowiska do pomiarów kąta,
 • stanowisko do pomiarów gwintów i kół zębatych,
 • stanowisko do pomiarów twardości Rockwella,
 • stanowisko do pomiarów twardości Brinella,
 • stanowisko do badania statycznej próby rozciągania i ściskania.


Click to listen highlighted text!