Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Laboratorium elektrotechniki

 

W pracowni realizowane są zajęcia:

 • laboratoryjne realizowane w systemie modułowym,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu elektrotechniki i elektroniki.

 

Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie zapoznają się z podstawowymi prawami elektrotechniki, badają elementy i układy elektroniczne oraz przeprowadzają symulacje ich pracy. Do każdego ćwiczenia laboratoryjnego zostały opracowane formularze sprawozdań oraz pakiety dydaktyczne.

 

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie projektują i wykonują płytki obwodów drukowanych, na których budują układy elektroniczne. Zapoznają się z zasadą działania urządzeń elektronicznych takich jak telewizor, odbiornik radiowy, tuner satelitarny. Podejmują proste czynności diagnostyczne i drobne naprawy w.w. sprzętu. Dzięki tym zabiegom utrwalają wiedzę z zakresu czytania schematów elektronicznych.
Pracownia wyposażona jest w szereg specjalistycznych przyrządów takich jak:

 • oscyloskopy cyfrowe,
 • mierniki uniwersalne sprzężone z PC,
 • generatory,
 • płytki laboratoryjne z układami, których pracę poddaje się badaniu.

 

Ostatnio w ramach projektu pt. „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” finansowanego ze środków Programu Phare 2003 do pracowni zakupiono zestawy dydaktyczne UNITRAIN. Zastawy te działając we współpracy z komputerem pozwalają praktycznie zrealizować wwszystkie wymagane programem zagadnienia związane z elektrotechniką i elektroniką. Zestawy składają się z modułów do badania układów:

 • prądu stałego,
 • prądu przemiennego 1 i 3 fazowego,
 • elektroniki analogowej,
 • elektroniki cyfrowej,
 • telekomunikacji,
 • techniki mikroprocesorowej.


Click to listen highlighted text!