.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: CKZ Staże ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

CKZ Staże

logotypy fundusze europejskie rzeczpospolita polska małopolska unia europejska

REKRUTACJA W ZPKZ  ZAWIESZONA

Formularz zgłoszeniowy – TUTAJ

Dokumenty potrzebne przy rekrutacji na staż można pobrać  TUTAJ

Aby uczeń mógł ubiegać się o wypłatę stypendium stażowego musi zrealizować 150 godzin stażu i do 7 dni po skończeniu stażu, złożyć w biurze projektu tj. ul Wyspiańskiego 13, pok. 211 dokumenty tj.:

Wniosek o wypłatę stypendium stażowego – zał. Nr 7 w załączeniu ( z reguły uczniowie już go mają)
Dziennik odbywania stażu- ( w posiadaniu przez ucznia)
Kartę czasu odbywania stażu- ( w posiadaniu przez ucznia)
Zgoda dot. przelewu na inne konto – jeśli dotyczy- ( w posiadaniu przez ucznia)
Certyfikat odbywania stażu – zał. Nr 5 w załączeniu – do wystawienia przez Pracodawcę z rzeczywistym terminem odbywania stażu – tożsamym z terminem na dzienniku i karcie odbywania stażu, a nie datą z umowy.

Aby Pracodawca mógł ubiegać się o zwrot kosztów związanych z odbytym stażem musi do 7 dni złożyć dokumenty tj:

Oświadczenie o poniesionych kosztach – zał nr 2 w załączeniu oraz przykład uzupełniony dotyczący innej branży

Zakupy mogą dotyczyć: odzieży i obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej.

notę księgową – wzór w załączeniu
kserokopie: faktur potwierdzających zakup i listę płac opiekuna.

Wydatki poniesione na refundację wynagrodzenia dla opiekuna stażysty dopuszcza się wysokości: 10% x (wartości brutto wynagrodzenia opiekuna + koszt pracodawcy)

Jeżeli opiekun ma pod opieką kilku stażystów w tym samym okresie wartość refundacji nie jest mnożona przez ilość stażystów!

Ogółem kwota przeznaczona na 1 stażystę to: 1000,00 zł

P.S.

Proszę pamiętać o wydaniu stażyście certyfikatu z odbycia stażu oraz wniosku o stypendium, oraz przypilnować by w dzienniku odbywania stażu opis wykonywanych czynności w danym dniu stażu był w miarę możliwości adekwatny do Ramowego Programu Stażu.

Więcej informacji w naszej siedzibie w Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego ul Zamenhofa 1 w sali 23 lub sekretariacie.

WZÓR OŚWIADCZENIE O PONIESIONYCH KOSZTACH (003) – przykład uzupełnienia

nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa—wzor-z-omowieniem

obliczenie refundacji opiekuna

Informacja o realizowanym projekcie

 


 Click to listen highlighted text!