Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Warsztaty lean management dla uczniów CKZ

W dniach 17-18 czerwca 2021 r. uczniowie realizujący zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego uczestniczyli w warsztatach lean management/service z wykorzystaniem gry symulacyjnej. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawowymi założeniami koncepcji  lean – obecnie jednej z najbardziej skutecznych strategii zarządzania procesami w firmach na całym świecie. W praktyce przemysłowej koncepcja lean obejmuje również zestaw metod i narzędzi doskonalenia procesów, które pomagają w rozwiązywaniu problemów spotykanych w przedsiębiorstwach. I te narzędzia uczniowie mieli okazje poznać i doświadczyć ich skuteczności uczestnicząc w grze symulacyjnej. Celem gry było zaangażowanie uczniów w organizację i prowadzenie firmy, która ma zapewnić terminowe dostawy i brak błędów w produkcie dostarczonym klientowi oraz wysoki zysk samej firmie. Uczniowie, po zapoznaniu się założeniami symulacji wcielili się w rolę organizatorów i uczestników procesu produkcyjnego tj: dyrektora, magazyniera, operatorów, klienta, dostawcy oraz ekspertów. Na bazie symulacji procesu produkcyjnego projektowali i testowali rozwiązania związane z realizacją procesu oraz zarządzaniem pracą zespołu. Dla zapewnienia optymalnych wyników trafnie identyfikowali wszelkie problemy jakie przeszkadzały im w osiąganiu założonych celów i eliminowali napotkane marnotrawstwo (nadprodukcję, przestoje, błędy). Uczniowie w poszczególnych etapach gry samodzielnie wypracowywali rozwiązania (np. nowe ustawianie stanowisk pracy, inny podział zadań, drobne usprawnienia itp.), a następnie je wdrażali. W kolejnych rundach obserwowali konsekwencje wdrożenia własnych pomysłów, co dawało im duże poczucie sprawczości. Wdrożone usprawnienia w poszczególnych rundach gry pozwalały im zwiększać efektywność procesu i dawały satysfakcje Niewątpliwie sukces rozgrywki i coraz lepsze rezultaty w kolejnych rundach były wynikiem zaangażowania, kreatywności i współpracy wszystkich uczniów.

Warsztaty uświadomiły również uczestnikom skuteczność współpracy i różnych sposobów angażowania wszystkich pracowników w działania zwiększające produktywność bez konieczności wysokich nakładów finansowych. Istotnym akcentem warsztatu było ukierunkowanie kreatywności zespołu na priorytetowe potrzeby firmy. Uczniowie dzięki zaangażowaniu rozwijali umiejętności miękkie i zarządcze w tym: umiejętności planowania, zarządzania sobą w czasie, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów czy też kreatywności. Tym samym zdobywali cenne kompetencje oczekiwane przez pracodawców każdej branży.

Duża aktywność i zaangażowanie uczniów potwierdza, iż gra jest świetnym narzędziem wspomagającym rozwój potencjału uczniów i kształtowaniu ich wizerunku, jako przyszłych pracowników.

O warsztatach z grą symulacyjną prowadzonych w CKZ w Nowym Sączu  można dodatkowo przeczytać w Nr 4/202 2021 Hejnału Oświatowego https://mcdn.edu.pl/informacja-pedagogiczna/hejnal-oswiatowy/Click to listen highlighted text!