Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 3.05 – 30.05

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 3.05.2021 do dnia 30.05.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego będą realizowane w formie stacjonarnej, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Turnusy dla młodocianych pracowników będą realizowane w formie zdalnej.Click to listen highlighted text!