.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: ORGANIZACJA ZAJĘĆ 12.04 – 18.04 ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 12.04 – 18.04

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 12.04.2021 do dnia 18.04.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego będą realizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Ms Teams, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Kursy finansowane ze środków UE w tych dniach zostają zawieszone, chyba, że istnieje możliwość ich realizacji w formie zdalnej, o czym poinformują uczniów prowadzący te kursy.