.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Otwarcie nowych pracowni ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Otwarcie nowych pracowni

22.02.2021 nastąpiło otwarcie nowych pracowni: Obrabiarek sterowanych numerycznie oraz Mechatroniki przemysłowej. Przecięcia wstęgi dokonali Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel oraz Dyrektor Centrum – Marek Aleksander. W uroczystości uczestniczyli Pani Prezydent –
Magdalena Majka, Przewodniczący Komisji Edukacji – Grzegorz Ledziński, Dyrektor – Ryszard Stojak oraz nauczyciele Centrum. Nowoczesne pracownie są odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy.
Zapraszamy na obszerną relację z wydarzenia przygotowaną przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/24689

Przecięcie wstęgi przez Dyrektora CKZ w Nowym Sączu i Prezydenta Nowego Sącza
Na zdjęciu od lewej Dyrektor Centrum – Marek Aleksander, Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir
Handzel, Przewodniczący Komisji Edukacji – Grzegorz Ledziński, Pani Prezydent –
Magdalena Majka, Nauczyciel CKZ Kazimierz Górka