.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kursy spawalnicze ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kursy spawalnicze

Cele:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych w różnych metodach i zakresach spawania.

Zdobyte wiadomości:

 • Po ukończeniu kursu uczestnik zna zasady obsługi sprzętu spawalniczego.
 • Zna zasady doboru odpowiedniej metody spawania w zależności od warunków jak również od rodzaju materiału spawanego.

Uzyskane umiejętności:

 • Po ukończeniu kursu uczestnik samodzielnie wykonuje prace spawalnicze w różnych pozycjach w zależności od metody spawania w jakich posiada kwalifikacje.

Wymagania od kandydata:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.
 • Zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w kursie.

Sposób weryfikacja umiejętności:

 • Egzamin teoretyczny
 • Egzamin praktyczny

Kierunki pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji:

 • Osoby które ukończą kurs mogą podwyższyć kwalifikacje w tej  metodzie lub wybierać inną metodę z zakresu spawania.

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Sędzik – tel. 18 443-82-13

Opiekunem merytorycznym jest osoba posiadająca kompetencje merytoryczna właściwe dla realizowanego kursu lub szkolenia. Ostateczna cena kursu jest uzależniona od zakresu treściowego i ilości realizowanych godzin oraz ilości osób. Ceny mogą być negocjowane w przypadku realizacji szkoleń dla grup zamkniętych.

Atest Instytutu Spawalnictwa

Zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-07/IS-41 – maj 2007. Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach realizowane jest w następujących formach:

 • Warunkiem uzyskania następnych etapów uprawnień MAG; TIG; MMA wymagane jest posiadanie uprawnienia spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, natomiast przy spawaniu gazowym spawanie blach doczołowych.
 • Kurs spawania spoin pachwinowych metodami: MAG(135), TIG(141), MMA(111),
 • Kurs spawania blach metodami: MAG(135), TIG(141), MMA(111), G(311),
 • Kurs spawania rur metodami: MAG(135), TIG(141), MMA(111), G(311),
 • Kursy specjalistyczne na wykonywanie niektórych prac spawalniczych tj.
  • Ręcznych przecinaczy gazowych,
  • Lutowaczy gazowych,
  • Spawania stali do zbrojenia,

Egzaminy sprawdzające na poziomie: spawacza spoin, spawacza blach i spawacza rur w metodach MAG(135), TIG(141), MMA(111), G(311). Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy. Spawacze mogą także uzyskiwać uprawnienia w zakresie spawania urządzeń technicznych podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Informacji o organizowanych w najbliższym czasie kursach spawalniczych udziela sekretariat CKZ w godzinach od 07:10 do 15:30, pod numerem telefonu (18)443-82-13 lub (18)443-74-19.

Metoda spawania SPAWACZ SPOIN PACHWINOWYCH 111,135,141 SPAWACZ BLACH 111,135,141,311
(zalecana praktyka od 0.5 do 1 roku)
SPAWACZ RUR
111,135,141,311
 Kurs-111 1500,- 1800,- 2100,-
 Kurs-135 1500,- 1800,- 2100,-
 Kurs-141 1700,- 2000,- 2300,-
 Kurs-311 X 1500,- 2300,-
 Egzamin-111 450,- 500,- 600,-
 Egzamin-135 450,- 500,- 600,-
 Egzamin-141 450,- 500,- 600,-
 Egzamin-311 X 500,- 600,-