.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kursy CNC ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kursy CNC

Cele:

 • Podstawy programowania z podziałem na tokarkę i frezarkę w oprrciu o sterowanie SINUMERIK 840D
 • Podstawy obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Zdobyte wiadomości:

 • Pisanie programów typowych części maszyn.
 • Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie: rozruch maszyny, zarządzanie programem, uzbrojenie obrabiarki, wykonanie przedmiotu wg napisanego programu.

Uzyskane umiejętności:

 • Po ukończeniu kursu uczestnik wykonuje prace tokarsko -frezarskie na obrabiarce sterowanej numerycznie. Pisze programy typowych części maszyn oraz symulacja na sterowniku SINUMERIK.

Wymagania od kandydata:

 • Wykształcenie zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz o profilu mechanicznym:  zainteresowaniem technicznym, wyobraźnią przestrzenną, obsługą komputera i koordynacją zmysłowo – ruchową.
 • Średnich szkół technicznych o specjalności mechanicznej.

Sposób weryfikacja umiejętności:

 • Czynne udział  w zajęciach.
 • Egzamin teoretyczny – pisanie programu typowej części maszyn.
 • Egzamin praktyczny – wykonanie detalu na obrabiarce CNC.

Kierunki pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji:

 • Programowanie na innych sterownikach.
 • Obsługa centrów obróbkowych i linii produkcyjnych.

Osoba do kontaktu:

 • Pan Janusz Sędzik – tel służbowy: 18 443 82 13

Opiekunem merytorycznym jest osoba posiadająca kompetencje merytoryczna właściwe dla realizowanego kursu lub szkolenia.
Ostateczna cena kursu jest uzależniona od zakresu treściowego i ilości realizowanych godzin oraz ilości osób. Ceny mogą być negocjowane w przypadku realizacji szkoleń dla grup zamkniętych.

Szkolenia z zakresu obsługi obrabiarek są prowadzone na tokarce i frezarce dydaktycznej ze sterowaniem SINUMERIK 840D, natomiast kursy programowania w specjalistycznej Pracowni komputerowej wyposażonej w komputery i pulpity do nauki programowania w systemie SINUMERIK 840D. Obrabiarki dydaktyczne posiadają takie same możliwości jak obrabiarki produkcyjne.

Nasza oferta jest skierowana:

 • Dla przyszłych programistów oraz ludzi chcących podnieść swoje kwalifikacje z zakresu ogólnego programowania maszyn sterownych numerycznie,
 • Dla przyszłych operatorów, ustawiaczy oraz ludzi chcących podnieść swoje kwalifikacja z zakresu ogólnej obsługi obrabiarek CNC.