.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Harmonogram egzaminów zawodowych ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Harmonogram egzaminów zawodowych

Harmonogramy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja:

Styczeń  2020r.

Kwalifikacja E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczeń klasy 4E TZ  ZSEM Nowy Sącz 9.01.2020r.
Dodatkowym wyposażeniem w kwalifikacji E.18 jest kalkulator prosty. (kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Kwalifikacja E.19 Projektowanie i programowanie  urządzeń i systemów mechatronicznych.

Egzamin Zawodowy  uczniowie 4M ZSS Nowy Sącz 16.01.2020r.

Egzamin Zawodowy uczniowie 4E ZSEM Nowy Sącz 14.01.2020r.

Egzamin Zawodowy uczniowie 4M ZSEM Nowy Sącz 15.01.2020r.

Egzamin Zawodowy absolwent ZSS Nowy Sącz 16.01.2020r.

Dodatkowym wyposażeniem na egzaminie w kwalifikacji E.19 są: ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Kwalifikacja M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  i narzędzi.

Absolwenci Szkoły ZS-2 Nowy Sącz 14.01.2020r.

Kwalifikacja E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Egzamin Zawodowy uczniowie  4G ZSEM Nowy Sącz 9.01.2020r.