.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Aktualności ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Znalezione wpisy

Informacje dla zdających w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono: w Sekcji 1: podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie Centrum podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów w Sekcji 2:  wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu […]

Czytaj więcej

Procedury bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem podczas przeprowadzania konsultacji dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni budynku i pomieszczeń Wszystkie konsultacje odbywają się w salach dydaktycznych i pracowniach Centrum. Wejście do Centrum stanowią oznakowane drzwi wejściowe. Przed wejściem, zostają wywieszone informacje dotyczące: a/ objawów koronawirusa oraz sposobów zapobiegania zakażeniu b/ nazwy, adresu oraz numeru telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej c/ adresu i numeru najbliższego oddziału zakaźnego […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu szkół i przedszkoli w związku z koronawirusem, od 12 marca do 25 marca br. zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym kursy realizowane ze środków UE w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, z zastrzeżeniem, że zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą zawieszone […]

Czytaj więcej