.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Organizacja pracy w CKZ w Nowym Sączu ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Organizacja pracy w CKZ w Nowym Sączu

Komunikat nr 1/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
w Nowym Sączu z dnia 19.03.2020


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam następującą organizację pracy w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Nowym Sączu w okresie od 20.03.2020 do odwołania:
1) Teren Centrum jest otwarty w godz. 7.00 – 16.00, z zastrzeżeniem, że budynek Centrum jest otwarty w godz. 8.00 – 13.00.
2) Ogranicza się do niezbędnego minimum obowiązek bezpośredniego świadczenia pracy przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
3) Zalecaną formą komunikacji jest kontakt mailowy biuro@ckz-ns.edu.pl
lub telefoniczny 18 443 74 19
4) Wprowadza się możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej w maksymalnym możliwym wymiarze.
5) Zawiesza się bezpośrednie przyjmowanie interesantów. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad BHP.
6) Dyżur pracowników administracji realizowany jest w godz. 8.00 – 13.00
7) W pomieszczeniu zamkniętym może przebywać jedna osoba.
8) Przemieszczanie się osób pomiędzy pomieszczeniami zostaje ograniczone do niezbędnego minimum z zachowaniem minimalnej odległości pomiędzy osobami 2 m.
9)Zawiesza się wszelką działalność usługową świadczoną przez Centrum.