.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Maturzyści na zajęciach z doradztwa zawodowego ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Maturzyści na zajęciach z doradztwa zawodowego

W  pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 uczniowie klas maturalnych z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z doradztwa zawodowego. Młodzież miała okazję zapoznać się z potrzebami rynku, poznać oczekiwane kompetencje na współczesnym rynku pracy, czy też nowe zawody  wskazane w raportach z analiz rynkowych,  jako najbardziej pożądane w kontekście potrzeb pracodawców.

Ponadto, uczniowie na progu wyboru dalszej ścieżki kształcenia, poznali system szkolnictwa wyższego oraz szczegółowe zasady rekrutacji na uczelnie wyższe.

Dodatkowo, w ramach zajęć, uczniowie podjęli wyzwanie realizując ćwiczenie warsztatowe, gdzie rozwijali postawy i kompetencje XXI poprzez pracę zespołową opartą na wartościach i świadomości roli członków grupy we wspólnym dążeniu do celu. Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach i angażowała się w ćwiczenia.

Rynek pracy, a w szczególności sektor nowoczesnych technologii, niezmiennie cechuje się dużym zapotrzebowaniem na specjalistów o różnym profilu wykształcenia. Stąd szerokie spektrum zainteresowań oraz duża świadomość młodzieży w aspekcie zarówno swojego potencjału, jak konieczności uczenia się i samorozwoju, daje sądeckiej młodzieży ogromne szansę na satysfakcjonująca pracę zgodną z ich predyspozycjami.