.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Najnowsze wpisy

Kontynuacja współpracy z firmą Astor

13. grudnia 2019 r. przedstawiciele firmy Astor przeprowadzili seminarium związane z przemysłem 4.0. Jednym z punktów seminarium była prezentacja sterowników Horner RCC, które stały się wyposażeniem pracowni mechatroniki w naszej Placówce. Zastępca Dyrektora Oddziału Pan Adam Pajda nieodpłatnie przekazał dla nas 21 licencji Proficy Machine oraz licencje WebMi do wizualizacji procesów sterowania. W seminarium uczestniczyli […]

Czytaj więcej

Innowacja pedagogiczna na zajęciach z doradztwa zawodowego

Uczniowie 8 klas  ze Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem gry symulacyjnej Lean Management stanowiących innowację pedagogiczną w doradztwie zawodowym w naszej placówce. W ramach zajęć uczniowie podjęli wyzwanie prowadzenia fabryki skomplikowanych urządzeń, gdzie poprzez pracę zespołową rozwijali postawy i kompetencje XXI. Celem gry było zaangażowanie uczniów w organizację  pracy fabryki, […]

Czytaj więcej

Nawiązanie partnerskiej współpracy z firmą Astor

22. listopada 2019 r. w siedzibie firmy Astor w Krakowie odbyło się spotkanie mające na celu odnowienie współpracy pomiędzy naszą Placówką a Astor. Rozmawiano o aktualnych trendach w przemyśle w kontekście sterowników oraz potrzebach w zakresie szkolenia przyszłych kadr. Rozmowy zaowocowały pozyskaniem nowych licencji na oprogramowanie sterowników Fanuc, które dzięki Astor nasza Palcówka posiada już […]

Czytaj więcej

Spotkanie z Prezydentem

14. października 2019r. w Sali Ratuszowej miało miejsce spotkanie nauczycieli szkół i placówek oświatowych Miasta Nowy Sącz z Panem Prezydentem Ludomirem Handzlem, Panią Wiceprezydent Magdaleną Majką oraz Panią Dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzatą Belską. Punktem głównym spotkania było wręczenie nagród Prezydenta wyróżniającym się nauczycielom. W naszej Placówce zostało wyróżnionych i nagrodzonych dwóch naszych nauczycieli: […]

Czytaj więcej

Seminarium szkoleniowo-konsultacyjne

11 października 2019r. w Białce Tatrzańskiej odbyło się seminarium szkoleniowo-konsultacyjne dla Członków Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Oddziale Krakowskim SEP, z którą ściśle współpracuje nasza Placówka. Poruszano tematykę projektu zmian dotyczących stwierdzania posiadania kwalifikacji do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w Prawie Energetycznym i rozporządzeniu oraz tematykę prac pod napięciem na średnim i niskim napięciu. […]

Czytaj więcej