.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kadra ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kadra

dr inż. MAREK ALEKSANDER [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych: elektrycznych, elektronicznych i informatycznych

Ukończone studia:

1. Wyższa Szkoła Pedagogiczne w Krakowie, Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny, kierunek – Wychowanie Techniczne; licencjat
2. Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny, kierunek – Wychowanie Techniczne, specjalność – Technika z informatyką; licencjat
3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, kierunek – Inżynieria materiałowa, specjalność – Edukacja techniczna, edukacja informatyczna; mgr inż.
4. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej; doktor nauk technicznych
5. Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie, doktor technicznych nauk w dyscyplinie Informatyka
Doświadczenie zawodowe:
1. Staż pracy 17 lat: od 2000 r. nauczyciel w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego; od 2001 nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
2. Egzaminator w grupie 1 pkt 2,3,4,5,7,9,10 – członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 175 powołany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Egzaminator OKE Kraków w zawodach: technik mechatronik, monter mechatronik.
4. Współautor patentu (patent nr 103955) Wizualizacja parametrów sygnałów w węzłach.
5. Certyfikowany instalator technologii LCN – inteligentne instalacje elektryczne.
6. Instalator pomp Wilo – technika pompowa w instalacjach domowych
7. Instalator systemu Domito – inteligentne instalacje
8. Instalator inteligentnych systemów alarmowych – systemy alarmowe i kontroli dostępu Satel
9. Instalator central telefonicznych firmy Platan – programowanie systemów telekomunikacyjnych
10. Instalator systemów inteligentnych instalacji budynkowych F&F – inteligentne instalacje elektryczne
11. Certyfikowany partner Hikvision – systemy monitoringu
12. Ekspert w ocenie projektów w MCP, NCBiR i PARP.
13. Autor lub współautor 74 publikacji naukowych i 9 publikacji książkowych.

Studnia podyplomowe:

1. PWSZ w Nowym Sączu, Organizacja i zarządzanie oświatą.

Kursy:

1. zarządzania projektami PRINCE2 Foundation Examination
2. zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner Examination
3. systemy fotowoltaiczne
4. pompy ciepła i kolektory słoneczne

mgr inż. STANISŁAW WŁODARZ [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów mechanicznych

Ukończone studia:

Akademia Pedagogiczna w Krakowie kierunek – wychowanie techniczne specjalność – technika z informatyką studia – inż.
Akademia Pedagogiczna w Krakowie kierunek-edukacja techniczno-informatyczna specjalność – technika z informatyką studia – mgr

Doświadczenie zawodowe:

staż 30 lat :od1985-1996 Warsztaty Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych na stanowisku ślusarz-spawacz. Od 1996-2008 Centrum Kształcenia Praktycznego Nowy Sącz-nauczyciel praktycznej nauki zawodu. 2008-2011 ZPKZ Nowy Sącz-zastępca kierownika warsztatów, nauczyciel.
2011-do nadal ZPKZ kierownik warsztatów.
Od 1996-do nadal prowadzenie jako instruktor kursów spawalniczych w różnych metodach spawania.
Egzaminator OKE w zawodach:  ślusarz; mechanik-monter maszyn i urządzeń ;operator obrabiarek skrawających

Kursy:

Kursy spawalnicze metoda MAG, TIG, elektroda otulona. Kurs Europejskiego instruktora spawalnictwa w metodzie Mag(135) Kurs dla nauczycieli: Autoryzowany kurs obsługi i wykorzystania systemu ZERO – OSN Kurs ,,Komputerowe wspomaganie projektowania”

dr inż. KARINA JANISZ [nauczyciel mianowany]

Doradca zawodowy, nauczyciel

Ukończone studia:
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, dr inż.;
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, kierunek: Zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie i marketing w transporcie, mgr inż.;
Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych (przygotowanie pedagogiczne);

Studnia podyplomowe:
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość;
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;

Kursy:
Kurs pedagogiczny uprawniający do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP;
Kurs: Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach;
Kurs: Praca szkoleniowa z dorosłymi – andragogika;
Szkolenia w zakresie zarządzania projektami;
Szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego;
Szkolenia komputerowe i techniczne (MiniTab, Matlab, Tecnomatix, MS Project, CNC, PLC);

Doświadczenie zawodowe:
– staż pracy 12 lat, od 2015 r. w ZPKZ;
– prowadzenie projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

Inne:
Egzaminator ECDL;
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
Certified Project Management Associate IPMA Level D;
Ekspert w ocenie projektów w MCP, NCBiR;
Trener gry symulacyjnej z zakresu Lean Management;
Trener do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

mgr inż. MATEUSZ BOGUSZ [nauczyciel kontraktowy]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych: mechatronicznych i odnawialnych źródeł energii.

Ukończone studia:

1. Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek: inżynieria sanitarna.
2. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: „Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej”.

Doświadczenie zawodowe:

Staż pracy 8 lat, w latach 2010-2013 w biurze projektowym jako asystent projektanta.
Od 2013 r. do nadal jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZPKZ Nowy Sącz.
Egzaminator OKE Kraków w zawodach: technik mechatronik, monter mechatronik, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Egzaminator ECDL (sC, B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3v2, S9)

Kursy i szkolenia:

– Kurs AutoCad
– Warsztaty zawodowe – „Instalacje fotowoltaiczne – alternatywna energia elektryczna”
– Kurs doskonalący: „Dydaktyka w szkole zawodowej”
– Konferencja organizowana przez firmę Festo, Mechatronik i MTS: „Techniki wytwarzania i mechatronika”
– Szkolenie „Kolektory słoneczne” i „Pompy ciepła” organizowane przez firmę Hewalex.
– Szkolenie „Monter insytalacji pomp ciepła”
– Konferencja „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych” w Krakowie

mgr inż. MARCIN BORUSIEWICZ [nauczyciel kontraktowy]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych i mechatronicznych

Ukończone studia:

Politechnika Rzeszowska / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa / Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn / Specjalność Mechatronika

Studia Podyplomowe:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św./ Przygotowanie pedagogiczne

Kursy:

W zakresie programowania obrabiarek CNC
Kurs doskonalący: „Dydaktyka w szkole zawodowej”
Kurs „Praca szkoleniowa z dorosłymi – andragogika”

mgr inż. KAZIMIERZ GÓRKA [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, mechanicznych

Ukończone studia:

Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Specjalność – Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

Doświadczenie zawodowe:

staż w zawodzie 25 lat

Egzaminator ECDLCAD, ECDL, Egzaminator OKE w zawodzie: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, Technik mechanik,
AutoCad, Programowanie obr. CNC, praktyk w zawodach mechanicznych
nauczyciel akademicki od 10 lat

Kursy:

Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie, AutoCad

mgr inż. TADEUSZ KANTOR [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych.

Ukończone studia:

Akademia Pedagogiczna Kraków, wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny, kierunek Wychowanie Techniczne, specjalność – Technika z informatyką. Akademia Pedagogiczna Kraków, wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny, Wychowanie Techniczne, specjalność – Praktyczne Nauczanie Zawodu. Pedagogiczne Studium Techniczne Kraków, Kierunek Elektryczny o specjalności – Elektroenergetyka – nauczyciel zawodu, oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych elektryczno – energetycznych.

Doświadczenie zawodowe:

Staż pracy 23 lata: od 1988-1996 ZSEM Nowy Sącz – nauczyciel zawodu. Od 1996 roku do nadal, ZPKZ Nowy Sącz – nauczyciel przedmiotów: elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych. Od roku 2003, nauczyciel akademicki w Instytucie Technicznym – Zakład Mechatroniki PWSZ w Nowym Sączu. W latach 2003 – 2006 pracowałem w ZSZ w Podegrodziu jako nauczyciel przedmiotów: Technologia informacyjna, Automatyka i robotyka. Egzaminator ECDL – CORE. Egzaminator OKE Kraków w zawodach: Elektryk, Elektromechanik, Monter mechatronik, Technik elektryk, Technik elektronik, Technik mechatronik. Ugruntowane umiejętności zawodowe, komunikatywność, otwartość na nowości i innowacje, solidność.

Studnia podyplomowe:

Studia podyplomowe w PWSZ w Nowym Sączu, kierunek – Mechatronika, specjalność – Mechatronika dla nauczycieli.

Kursy:

LEONARDO DA VINCI – uzyskanie certyfikatu w Dreźnie – z zakresu „Odnawialne źródła energii”. Ukończony kurs z języka niemieckiego, uzyskanie certyfikatu na poziomie średniozaawansowanym w WSB-NLU w Nowym Saczu. Uzyskanie certyfikatu ECDL CAD. Kurs – Macintosch.

mgr inż.  TADEUSZ KOZAK [nauczyciel mianowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych,elektronicznych i mechatronicznych

Ukończone studia:

Politechnika Krakowska ,Wydział Elektryczny,kierunek Elektrotechnika,specjalność Trakcja Elektryczna

Doświadczenie zawodowe:

– staz pracy 18 lat
– od 2009 r związany z ZPKZ
– w latach 2000-2009 pracownik operatora telekomunikacyjnego Telbeskid sp. z o.o jako specjalista ds.liniowych
– pracowitość i solidność

Studnia podyplomowe:

Studia podyplomowe w PWSZ w Nowym Sączu, kierunek – Mechatronika, specjalność – Mechatronika dla nauczycieli.

Kursy:

Studium Pedagogiczne, kurs „Wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego w realizacji modułowych programów nauczania dla zawodu”

Inne:

Egzaminator OKE w zawodach mechatronicznych i teleinformatycznych

mgr inż. BARTOSZ LEJA  [nauczyciel kontraktowy]

przedmioty mechatroniczne i elektroniczne

Ukończone studia:

1.Politechnika Krakowska  Wydział Mechaniczny kierunek Automatyka i Robotyka specjalność: Automatyzacja Systemów Wytwarzania.
2. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu – studia podyplomowe, kierunek: „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela”

Doświadczenie zawodowe:

1.Nauczyciel kontraktowy przedmiotów mechatronicznych i elektronicznych,
2.w latach.2012 –2014 Praca w dziale Badań i Rozwoju RB/Technolog Mechanik

Zrealizowane projekty (realizacja od strony mechanicznej i elektrycznej)
•    (EZT 31WE „Impuls” Koleje Dolnośląskie (jako pierwszy w Polsce osiąga 200km/h)
•    Metro „Inspiro konsorcjum Newag – Siemens”
•    36WE dla kolei Małopolskich, Świętokrzyskich , Podkarpackich i Dolnośląskich.

3. Prowadzenie kursów specjalistycznych m.in. wykonywania kosztorysów w branży mechanicznej

CERTYFIKATY I ZAŚWIADCZENIA

MSC.Nastran & MSC.Patran(Certificate “First Start”)
Kurs doskonalący “Dydaktyka w szkole zawodowej”
Kurs „Praca szkoleniowa z dorosłymi – andragogika”
Kurs dla nauczycieli z podstaw programowania w języku Python
Warsztaty dotyczące programowania robotów na przykładzie RobTRAIN
Certified Partner HIKVISION

mgr inż. PIOTR MOKRZYCKI [nauczyciel dyplomowany]

nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych i mechanicznych

Ukończone studia:

Politechnika Krakowska/Wydział Mechaniczny/Automatyka i Robotyka/Automatyzacja Procesów Wytwarzania – studia inż.
Politechnika Krakowska/Wydział Mechaniczny/Mechanika i Budowa Maszyn/Eksploatacja Pojazdów Samochodowych-studia mgr

Doświadczenie zawodowe:

staż pracy 24 lat, jako nauczyciel 18 lat
„System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia” – „Ekspert kształcenia modułowego” – Zmiany programowe w kształceniu zawodowym.
Uprawnienia egzaminatora w zawodach:”technik mechatronik”, „monter mechatronik”, „mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych”, „ślusarz”, „mechanik-monter maszyn i urządzeń” , „operator obrabiarek skrawających”

Studia podyplomowe:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – Mechatronika dla nauczycieli

Kursy:

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, Kurs kwalifikacyjny pedagigiczny do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, Certyfikat ECDL CAD

dr inż. MICHAŁ RADZIK [nauczyciel mianowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych i elektronicznych.

Ukończone studia:

Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej/doktor nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.
Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej/Kierunek: Elektrotechnika/ Specjalność: Energetyka/mgr inż.
Politechnika Krakowska/Centrum Pedagogiki i Psychologii/ Studium dwuletnie z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2005 prowadzenie zajęć laboratoryjnych  „Podstawy elektrotechniki dla mechaników” -Politechnika Krakowska.
2006-2010 prowadzenie zajęć dydaktycznych „Zagadnienia cieplne w układach elektrycznych” – Politechnika Krakowska.
Od 2010 nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu.
Od 2013 nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
Egzaminator OKE Kraków w zawodach: technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik.

Studia podyplomowe:

Politechnika Krakowska/Wydział Mechaniczny/Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn/studia doktoranckie.
Politechnika Krakowska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Kierunek: Gospodarka Nieruchomościami/Specjalność: Szacowanie Nieruchomości.

Kursy:

Kurs AutoCAD-Intermediate – BIŚ COMPUTERS Bogdan Lisowski.
Kurs projektantów modułowych programów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem nowej podstawy programowej – Polska Sieć Kształcenia Modułowego.
Kurs projektanta sieci światłowodowych FTTH – Orange Polska.
Kurs doskonalący nt: „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych” – KOWEZiU.
Kurs z zakresu obsługi systemu alarmowego, opartego na centralach INTEGRA – Satel.
Kurs instalatora pierwszego stopnia systemu F&Home Radio – F&F Filipowski sp. j.
Kurs nauczyciela KNO – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Kurs „Dydaktyka w szkole zawodowej” – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
Kurs doskonalący „Praca szkoleniowa z dorosłymi – andragogika” – Eurokreator S.C.
Kurs doskonalący „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle” – KOWEZiU.
Kurs przygotowawczy dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Kurs podstawowy z zakresu pierwszej pomocy – Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu.
Zertifikat Deutsch – Osterreich Institut Kraków.

lic. ZDZISŁAW SKOWROŃSKI [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych

Ukończone studia:

Akademia Pedagogiczna/Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny/Wychowanie Techniczne/Praktyczne Nauczanie Zawodu

Doświadczenie zawodowe:

Działalność zawodowa od roku 1977, od 1991 pracownik techniczny Warsztatów Szkolnych ZSEM, oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych.
Studium Pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – Mechanik Obróbki Skrawaniem.
Egzaminator OKE w Krakowie, w zawodach: technik mechanik, monter maszyn i urządzeń, ślusarz mechanik i operator obrabiarek skrawających.

Studia Podyplomowe:

Akademia Pedagogiczna/Wydział Pedagogiczny/Doradztwo Zawodowe

Kursy:

Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
4-stopniowy w zakresie Komputerowego Wspomagania Projektowania a-CAD.
NAU-ICT szkolenie nauczycieli w zakresie kultury informatycznej.
Podstawowy – programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.
Z zakresu oceniania i konstruowania testów pisemnych i zadań praktycznych.

mgr inż. WIESŁAW SŁYŚ [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów elektronicznych

Ukończone studia:

AGH Kraków , elektronika – aparatura elektroniczna

Doświadczenie zawodowe:

26 lat w zawodzie elektronika , 5 lat jako nauczyciel
własna działalność gospodarcza od 1991- autoryzacja firm Panasonic , LG ,

Studia Podyplomowe:

AP Kraków – pedagogika
PWSZ Nowy Sącz – informatyka dla nauczycieli

Kursy:

pedagogiczny dla nauczycieli zawodu

mgr inż. ZBIGNIEW SMAJDOR [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych.

Ukończone studia:

Akademia Pedagogiczna Kraków, wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny, kierunek – Wychowanie Techniczne, specjalność – Technika z informatyką. Akademia Pedagogiczna Kraków, wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny, kierunek – Wychowanie Techniczne, specjalność – Praktyczne Nauczanie Zawodu. Technikum Elektryczne w Nowym Sączu, specjalność Maszyny i Aparaty Elektryczne.

Doświadczenie zawodowe:

Staż pracy 27 lat: od 1984-1996 ZSEM Nowy Sącz – nauczyciel zawodu. Od 1996 roku do nadal, ZPKZ Nowy Sącz – nauczyciel przedmiotów: elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych. Od roku 2003, nauczyciel akademicki w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu. W latach 1992 – 2002 pracował w Banku PKO BP w Nowym Sączu jako elektryk. Egzaminator OKE Kraków w zawodach: Elektryk, Elektromechanik, Monter mechatronik, Technik elektryk, Technik elektronik, Technik mechatronik.

Studia Podyplomowe:

Studia podyplomowe w PWSZ w Nowym Sączu, kierunek – Mechatronika, specjalność – Mechatronika dla nauczycieli.

Kursy:

Uzyskanie certyfikatu ECDL CAD.

mgr inż. MARIUSZ SPYRKA [nauczyciel mianowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i elektrycznych.

Ukończone studia:

PWSZ w Nowym Sączu/ Techniczny/ Informatyka/ Informatyka stosowana – studia inż.
PWSZ w Nowym Sączu/ Techniczny/ Zarządzanie i inżynieria produkcji/ Technologie produkcji i     eksploatacja systemów technicznych – studia mgr

Doświadczenie zawodowe:

Staż pracy 26 lat, jako nauczyciel 14 lat.
Pedagogiczne Studium Techniczne – Elektrotechnika ogólna.
Certyfikaty: ECDL Core, ECDL CAD, ECDL-A AM4.
Egzaminator OKE w Krakowie, w zawodach: technik teleinformatyk.
Egzaminator ECDL , e-CITIZEN.

Kursy:

Wsparcie nauczycieli kształcenia zarodowego w realizacji modułowych programów nauczania dla zawodu;
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej;
Komputerowe wspomaganie projektowania – podstawy pracy w programie Solid Edge 18PL;
Autodesk ®  3ds Max ®  ;
Pomiary w zakresie mechaniki, termodynamiki, elektrotechniki oraz optyki;
Administrator KNO (Kształcenie Na Odległość);
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach – poziom podstawowy;

mgr inż. MARCIN SZLĘK [nauczyciel mianowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych.

Ukończone studia:

Politechnika Krakowska/ Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Mechaniczny/ kierunek międzywydziałowy: Mechanika i Budowa Maszyn/ specjalność Energetyka.

Doświadczenie zawodowe:

Trzyletnia praktyka zawodowa w ZPKZ.

Studia Podyplomowe:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu/Mechatronika/ Mechatronika dla nauczycieli.
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św./ Przygotowanie pedagogiczne.

Kursy:

1. Wsparcie nauczycieli kształcenia zarodowego w realizacji modułowych programów nauczania dla zawodu.
2. Certyfikat ECDL CAD.
3. Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

mgr inż. ROBERT TABAK [nauczyciel mianowany]

Nauczyciel matematyki – informatyki

Ukończone studia:

PWSZ Instytut Pedagogiczny Matematyka z informatyką

Doświadczenie zawodowe:

Optimus S.A. Manager ds. ofert i przetargów
umiejętność pracy w zespole

mgr inż. JÓZEF WÓJCIK [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych, elektronicznych i informatycznych.

Ukończone studia:

Uczelnia: Politechnika Rzeszowska, wydział: Elektrotechniki i Informatyki, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Automatyka i Informatyka.

Doświadczenie zawodowe:

Praktyka zawodowa w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Rzeszowie,
od 2003r. – nauczyciel akademicki – Instytut Informatyki PWSZ w Nowym Sączu,
od 2007r. – nauczyciel przedmiotów zawodowych ZPKZ w Nowym Sączu,

Projekty:

Zaprojektowanie i wykonanie cyfrowego domu,
Zaprojektowanie i wykonanie zestawu dydaktycznego do badania parametrów wzmacniaczy wielostopniowych,
Zaprojektowanie i wykonanie zestawu dydaktycznego do badania parametrów przerzutników astabilnych bistabilnych i monostabilnych oraz ukladu N555.
Wykonanie materiałów dydaktycznych do nauki programowania mikrokontrolerów 8051 i AVR w języku asembler i Bascom Basic,

Kursy:

Język angielski – poziom średnio zaawansowany,
„Kształcenie modułowe” „Wsparcie szkół i placówek wdrażających kształcenia modułowe”
„Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”

mgr inż. MAREK ZIEMBA [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych i mechatronicznych.
Ukończone studia:
Akademia Pedagogiczna w Krakowie/ matematyczno-fizyczno-informatyczny/edukacja techniczno informatyczna/ technika z informatyką. Pedagogiczne Studium Techniczne Kraków Kierunek Elektryczny specjalność. Elektroenergetyk – nauczyciel zawodu.

Doświadczenie zawodowe:

Staż pracy 28 lat: od 1983-1996 ZSEM Nowy Sącz – nauczyciel zawodu. Od 1996 CKP Nowy Sącz – nauczyciel. Egzaminator OKE w zawodach:elektromechanik, elektryk, monter mechatronik, technik elektryk, technik elektronik. Uprawnienia SEP „D” do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru. Uprawnienia „E” do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji.

Studia Podyplomowe:

PWSZ w Nowym Sączu – Mechatronika dla nauczycieli.

Kursy:

Przedmiotowo-Metodyczny dla nauczycieli praktycznego nauczania zawodu na kierunku elektrycznym

mgr MAREK ŻABIŃSKI [nauczyciel dyplomowany]

Nauczyciel przedmiotów informatycznych, elektrycznych i elektronicznych

Ukończone studia:

WSP Rzeszów Technika z elementami informatyki

Doświadczenie zawodowe:

2 lata Zakład energetyczny – stanowisko: monter sieci, 12 lat jako nauczyciel przedmiotów: informatyka, fizyka, matematyka, 3 lata nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZPKZ
Egzaminator ECDL – CORE, Egzaminator OKE przedmiotów mat-przyr na poziomie gimnazjalnym
otwartość, umiejętność radzenia sobie ze stresem
Znajomość programu Blender

Studia Podyplomowe:

Politechnika Rzeszowska Inżynieria oprogramowania informatyki
AGH Kraków Grafika komputerowa

Kursy:

AutoCada, 3Ds max, Pomiary w zakresie mechaniki, termodynamiki, elektrotechniki i optyki, Pierwsza Pomoc, Podstawy komunikacji interpersonalnej, Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły – od projektu do raportu

Pracownicy niepedagogiczni:

Justyna Wachelka – główny księgowy
Janusz Sędzik – sekretarz
Elżbieta Szczygieł – starszy księgowy
Andrzej Popardowski – kierownik gospodarczy
Bogdan Kozłowski – laborant
Andrzej Siedlarz – robotnik wykwalifikowany
Małgorzata Konstanty – pracownik sprzątający
Maria Czyżycka – pracownik sprzątający