.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Narzędzia Lean management w usługach – warsztaty z grą symulacyjną ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Narzędzia Lean management w usługach – warsztaty z grą symulacyjną

W listopadzie br. uczniowie realizujący zajęcia edukacyjne w Centrum Kształcenia Zawodowego uczestniczyli w warsztatach Lean Service z wykorzystaniem gry symulacyjnej. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać narzędzia lean management w doskonaleniu działalności usługowej. Mieli oni za zadanie na czas dostarczyć poprawny, odpowiadający zamówieniu projekt do Klienta. W tym celu wcielali się w role: m.in. Architekta, Biura Obsługi, Urzędu, Ekspertów, Stażysty i Doradcy Terenowego. Zadaniem zespołu było wdrożenie odpowiednich zmian do procesu według listy priorytetów, które grupa samodzielnie ustalała na podstawie wyników finansowo-operacyjnych, podczas akcji doskonalących Kaizen. Usprawnienia Lean Service skoncentrowane były na uważnym śledzeniu zmieniających się potrzeb klienta i dostosowywaniu procesów do tych potrzeb. Uczniowie wykazali się spostrzegawczością i zaangażowaniem w poszukiwaniu marnotrawstwa. Skutecznie eliminowali zbędne procesy i wykazali się dużą kreatywnością w redukcji złożoności obiegu dokumentów. Poprzez wszystkie te działania w naturalny sposób zwiększali efektywność swojego procesu i produktywność całego zespołu.

Uczniowie, poza dobrą zabawą doświadczyli, iż koncepcja Lean zastosowana w szeroko pojmowanych usługach może przynosić zarówno korzyści finansowe, jak i kreować postawy pracowników pożądane przez współczesny rynek pracy. Profesjonalne szkolenie z wykorzystaniem gry symulacyjnej przeprowadziła firma LeanQ Team z Gdańska

Wszystkich uczniów, którzy chcą zrozumieć, na czym polega istota koncepcji Lean Management w odniesieniu do procesów usługowych zapraszamy na dodatkowe warsztaty Lean Service. Zapisy w sekretariacie Centrum.

Zakup gry i szkolenia zostały sfinansowane w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS.