.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Komunikat nr 3/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Komunikat nr 3/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020r. od 26.10.2020 do 8.11.2020 wszystkie zajęcia edukacyjne i praktyki zawodowe będą realizowane w formie zdalnej w terminach określonych w harmonogramie. Prosimy o sprawdzenie indywidualnych komunikatów przesłanych uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych realizowanych w formie stacjonarnej oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam następującą organizację pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu w okresie od 26.10.2020 do dnia, w którym zostanie przywrócona możliwość realizacji zajęć w formie stacjonarnej:
1) Brama wjazdowa i furtka wejściowa pozostają zamknięte. Interesanci proszeni są o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie 18 4437419 lub poprzez e-mail biuro@ckz-ns.edu.pl Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem zasad BHP (w szczególności zasłanianie ust i nosa, zakładanie rękawiczek ochronnych lub dezynfekcję dłoni).
2) Zalecaną formą komunikacji jest kontakt mailowy biuro@ckz-ns.edu.pl lub telefoniczny 18 4437419.
3) Przed wejściem do sekretariatu Centrum znajduje się pojemnik na dokumenty. Dokumenty wpływające do Centrum poddaje się dezynfekcji lub kwarantannie.
4) Dyżur pracowników administracji realizowany jest w godz. 7.00 – 15.00
5) Przemieszczanie się osób pomiędzy pomieszczeniami zostaje ograniczone do niezbędnego minimum z zachowaniem minimalnej odległości pomiędzy osobami 2 m.
6) Sekretariat Centrum prowadzi rejestr interesantów (nazwisko, imię, nr telefonu, data i godzina wejścia).
7) W zakresie działalności Centrum obowiązują zasady ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dr inż. Marek Aleksander
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu