.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: KOMUNIKAT ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

KOMUNIKAT

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu szkół
i przedszkoli w związku z koronawirusem, od 12 marca do 25 marca
br. zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym kursy
realizowane ze środków UE w Centrum Kształcenia Zawodowego w
Nowym Sączu, z zastrzeżeniem, że zajęcia realizowane w ramach
turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
będą zawieszone od 16 marca.