.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Innowacja pedagogiczna na zajęciach z doradztwa zawodowego ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Innowacja pedagogiczna na zajęciach z doradztwa zawodowego

Uczniowie 8 klas  ze Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem gry symulacyjnej Lean Management stanowiących innowację pedagogiczną w doradztwie zawodowym w naszej placówce.

W ramach zajęć uczniowie podjęli wyzwanie prowadzenia fabryki skomplikowanych urządzeń, gdzie poprzez pracę zespołową rozwijali postawy i kompetencje XXI. Celem gry było zaangażowanie uczniów w organizację  pracy fabryki, która ma zapewnić terminowe dostawy i brak błędów w wyrobie dostarczonym klientowi oraz wysoki zysk fabryce. Uczniowie wcielili się w rolę  uczestników procesu produkcyjnego: dyrektora, operatorów, magazyniera, dostawcę, czy klienta. Po każdej rozegranej rundzie omawiali wyniki i napotykane problemy, a następnie generowali pomysły i podejmowali samodzielne decyzje usprawniające procesy (zmiany w układzie fabryki, podział zadań, eliminacja błędów). W kolejnych rundach oberwali konsekwencje wdrożenia własnych pomysłów i wyniki finansowe. Uczniowie chętnie doskonalili swoje działania, przy okazji poznając metody „szczupłego” zarządzania i ćwicząc kompetencje miękkie.

 Duże zaangażowanie uczniów i ich pozytywna opinia o zajęciach potwierdza, iż gra jest świetnym narzędziem wspomagającym rozwój potencjału uczniów i kształtowaniu ich wizerunku jako przyszłych pracowników.  Udział w warsztatach z grą, poprzez aktywny udział uczniów,  wskazuje im rolę pracowników w procesie doskonalenia oraz uczy współpracy, kreatywności, przedsiębiorczości i pozwala poznać swoje predyspozycje zawodowe.