.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Nawiązanie partnerskiej współpracy z firmą Astor ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Nawiązanie partnerskiej współpracy z firmą Astor

22. listopada 2019 r. w siedzibie firmy Astor w Krakowie odbyło się spotkanie mające na celu odnowienie współpracy pomiędzy naszą Placówką a Astor. Rozmawiano o aktualnych trendach w przemyśle w kontekście sterowników oraz potrzebach w zakresie szkolenia przyszłych kadr. Rozmowy zaowocowały pozyskaniem nowych licencji na oprogramowanie sterowników Fanuc, które dzięki Astor nasza Palcówka posiada już od kilku lat. Ustalono kontynuację doposażenia CKZ w nowej generacji sterowniki przy kompleksowym wsparciu nauczycieli w akademii Astor. Zastępca Dyrektora Oddziału Pan Adam Pajda przyjął zaproszenie dyrektora CKZ na rewizytę w Placówce, które zaplanowano na dzień 13. Grudnia 2019 r.

Dyrektorzy – firmy Astor i CKZ w Nowym Sączu