.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Aktualności ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Znalezione wpisy

Komunikat nr 3/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020r. od 26.10.2020 do 8.11.2020 wszystkie zajęcia edukacyjne i praktyki zawodowe będą realizowane w formie zdalnej w terminach określonych w harmonogramie. Prosimy o sprawdzenie indywidualnych komunikatów przesłanych uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych realizowanych w formie stacjonarnej oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i […]

Czytaj więcej

Informacje dla zdających w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono: w Sekcji 1: podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie Centrum podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów w Sekcji 2:  wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu […]

Czytaj więcej

Procedury bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem podczas przeprowadzania konsultacji dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni budynku i pomieszczeń Wszystkie konsultacje odbywają się w salach dydaktycznych i pracowniach Centrum. Wejście do Centrum stanowią oznakowane drzwi wejściowe. Przed wejściem, zostają wywieszone informacje dotyczące: a/ objawów koronawirusa oraz sposobów zapobiegania zakażeniu b/ nazwy, adresu oraz numeru telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej c/ adresu i numeru najbliższego oddziału zakaźnego […]

Czytaj więcej