.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Najnowsze wpisy

Otwarcie nowych pracowni

22.02.2021 nastąpiło otwarcie nowych pracowni: Obrabiarek sterowanych numerycznie oraz Mechatroniki przemysłowej. Przecięcia wstęgi dokonali Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel oraz Dyrektor Centrum – Marek Aleksander. W uroczystości uczestniczyli Pani Prezydent –Magdalena Majka, Przewodniczący Komisji Edukacji – Grzegorz Ledziński, Dyrektor – Ryszard Stojak oraz nauczyciele Centrum. Nowoczesne pracownie są odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku […]

Czytaj więcej

Cykl szkoleń w ramach programu eduSatel

1.02.2021 rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla uczniów naszego Centrum w ramach programu eduSatel. Uczniowie klasy 3A ZS-4 uczestniczyli w pierwszych 3-godzinnych zajęciach prowadzonych przez Pana Macieja Domagalskiego – koordynatora programu z firmy Satel w Gdańsku. Z uwagi na warunki pandemiczne, koordynator, za pośrednictwem platformy e-learningowej wprowadzał uczniów w zagadnienia systemów alarmowych, natomiast uczniowie wykonywali ćwiczenia praktyczne […]

Czytaj więcej

Narzędzia Lean management w usługach – warsztaty z grą symulacyjną

W listopadzie br. uczniowie realizujący zajęcia edukacyjne w Centrum Kształcenia Zawodowego uczestniczyli w warsztatach Lean Service z wykorzystaniem gry symulacyjnej. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać narzędzia lean management w doskonaleniu działalności usługowej. Mieli oni za zadanie na czas dostarczyć poprawny, odpowiadający zamówieniu projekt do Klienta. W tym celu wcielali się w role: m.in. Architekta, Biura […]

Czytaj więcej

Komunikat nr 3/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020r. od 26.10.2020 do 8.11.2020 wszystkie zajęcia edukacyjne i praktyki zawodowe będą realizowane w formie zdalnej w terminach określonych w harmonogramie. Prosimy o sprawdzenie indywidualnych komunikatów przesłanych uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych realizowanych w formie stacjonarnej oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i […]

Czytaj więcej

Informacje dla zdających w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono: w Sekcji 1: podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie Centrum podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów w Sekcji 2:  wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu […]

Czytaj więcej